Ann Ljusberg

Angela Monroe

TalareAnn LjusbergLedarskap, grupp- & individutvecklingAnn brukar beskrivas med orden energi, inspiration och närvaro. Hennes föreläsningar ryms inom områdena Ledarskap, Självledarskap, Neuroledarskap, Grupp- och Individutveckling och skräddarsys efter kundens behov. Föreläsningarna tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och grundar sig till stor del på vetenskapligt förankrade teorier, teorier som blandas med diskussion, reflektion, erfarenhetsutbyte och praktisk träning. Allt för att deltagarna ska lämna föreläsningen med ny inspiration och konkreta tips! Ann har kombinerat egen chefserfarenhet med studier och bakgrunden som officer och anställd vid Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution i kombination med en beteendevetarexamen gör att Ann kan färga föreläsningarna med egen erfarenhet. Anns passion … Read More