Ann Ljusberg

Angela Monroe

Ann Ljusberg

Ledarskap, grupp- & individutveckling
Image

Ann brukar beskrivas med orden energi, inspiration och närvaro. Hennes föreläsningar ryms inom områdena Ledarskap, Självledarskap, Neuroledarskap, Grupp- och Individutveckling och skräddarsys efter kundens behov. Föreläsningarna tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och grundar sig till stor del på vetenskapligt förankrade teorier, teorier som blandas med diskussion, reflektion, erfarenhetsutbyte och praktisk träning. Allt för att deltagarna ska lämna föreläsningen med ny inspiration och konkreta tips!

Ann har kombinerat egen chefserfarenhet med studier och bakgrunden som officer och anställd vid Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution i kombination med en beteendevetarexamen gör att Ann kan färga föreläsningarna med egen erfarenhet. Anns passion är människor och natur och på fjället hämtar hon sin inspiration och energi oavsett årstid. Springa, gå på topptur, cykla, doppa sig i en fjällbäck, tälta, åka längdskidor, sitta på en sten och dricka kaffe, allt ger energi på sitt sätt!

När Ann inte föreläser så arbetar hon i det egna företaget HimmelBlå med bl.a. skräddarsydda ledarskapsutbildningar, ledningsgruppsutveckling, chefshandledning och konflikthantering. Ann är certifierad UGL-handledare, UL-handledare (Utvecklande Ledarskap), IL-handledare (Indirekt Ledarskap) och Samtalsledare och har gått Thomas Jordans utbildningar i konflikthantering. Ann genomför även föreläsningar på engelska.

ImageImageImage


NAMN PÅ FÖRELÄSNING
 • Ledarskap, grupp- & individutveckling

ÄMNEN
 • Ledarskap
 • Självledarskap
 • Grupprocess
 • Att bygga effektiva team
 • Konflikthantering
 • Positiv Psykologi
 • Kommunikation
 • Ledningsgrupps- och teamutveckling
 • Medarbetarskap

PRIS
 • Enligt offert


Skriv ut