Åse Angland Lindvall

Angela Monroe

TalareÅse Angland LIndvallInnovativt ledarskap som skapar långsiktig framgångEn föreläsning om hur det innovativa ledarskapet påverkar en organisations innovativa kultur och därmed förmågan till utveckling och långsiktig framgång. För att bli framgångsrik, snabb och kunna anpassa sig efter omvärlden krävs en förmåga att skapa värde av idéer. Bakom varje idé står det alltid människor. Ju fler som engageras och involveras i era utvecklingsprocesser, desto större är möjligheten att ni får fram fungerande idéerna som skapar morgondagens framgångar och affärer. Processen fram till nyskapande innovationer kantas av idel tvära kast och ställer tillsynes motsägelsefulla krav på både ledning och organisation. Samtidigt som … Read More