Åse Angland Lindvall

Angela Monroe

Åse Angland LIndvall

Innovativt ledarskap som skapar långsiktig framgång
Image

En föreläsning om hur det innovativa ledarskapet påverkar en organisations innovativa kultur och därmed förmågan till utveckling och långsiktig framgång. För att bli framgångsrik, snabb och kunna anpassa sig efter omvärlden krävs en förmåga att skapa värde av idéer. Bakom varje idé står det alltid människor. Ju fler som engageras och involveras i era utvecklingsprocesser, desto större är möjligheten att ni får fram fungerande idéerna som skapar morgondagens framgångar och affärer. Processen fram till nyskapande innovationer kantas av idel tvära kast och ställer tillsynes motsägelsefulla krav på både ledning och organisation. Samtidigt som vi ska vara kreativa och ta till oss det oväntade ska vi arbeta systematiskt och långsiktigt.

Åse berättar vad som krävs för att bli en innovativ organisation och hur ni skapar bästa förutsättningar för att utveckla innovativa ledare.

Åse har lång erfarenhet av affärsutveckling och innovationsarbete och är en flitigt anlitad talare. Hon är en av grundarna av Åre-företaget Idea2Innovation som har utvecklat Wide Ideas – en molnbaserad tjänst för idéutveckling och innovation. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik applikation som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens.

Åse är specialiserad på att utveckla företag och organisationer som vill generera ökad innovationskraft och kreativ förnyelse samt har en lång och gedigen erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Åse har också stora erfarenheter av att arbeta med projekt för att säkerställa samverkan mot tydliga mål. Åse åtar sig även uppdrag som moderator och konferencier mot offert. 

ImageImage


NAMN PÅ FÖRELÄSNING
  • Innovativt ledarskap som skapar långsiktig framgång (sv, en)

ÄMNEN
  • Innovation
  • Innovativa organisationer
  • Innovativt ledarskap
  • Medarbetarengagemang

PRIS
  • 45 min 6.000:-
  • 2-3 tim 10.000:-
    eller enligt offert
  • Priset avser genomförande i Åredalen


Skriv ut