Kristofer Olsson

Angela Monroe

TalareKristofer OlssonImmun mot förändringAtt arbeta med förändring i en föränderlig värld kräver allt mer av oss som individer och ledare. Digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen bidrar till nya arbetssätt och affärsmodeller som ställer nya krav på våra skillset (beteenden) och mindset (tankesätt), förändringar som vi i praktiken kan vara motvilliga till eller till och med ”immuna” mot. Men komplexa och djupa förändringar kräver ett förändrat och mer utvecklat mindset! Det finns nya användbara metoder för att utveckla vårt tankesätt (även kallad vertikal eller adaptiv utveckling) som inkluderar att kartlägga, uppfatta och observera komplexitet och grundläggande synsätt, till exempel Immunity To Change. Det finns … Read More