Linda Forss

Angela Monroe

TalareLinda ForssFett slitigt hållbart arbeteLinda Forss är en sann samhällsbyggare. Hon är uppvuxen på sin morfars lanthandel vid Åreskutans fot. Där fick hon tidigt en tillämpad och begriplig skolning i det livsviktiga samspelet mellan människan och företaget, lokalsamhället och omvärlden. Hon utbildade sig till civilingenjör inom miljöteknik som ett led i henne mission att bidra till ett hållbart samhällsbygge. Hur kan getkunskap från Kallbygden påverka hållbarhet i Sydafrika. Hur kan genuskunskap från Sydafrika påverka hållbarhet i Kallbygden? Hur kan oväntad koskit i Såå bli avgörande för människa miljö och kunskapsutveckling? Hur kan ett bygdespel skapa en by som håller ekonomiskt, … Read More