Linda Forss

Angela Monroe

Linda Forss

Fett slitigt hållbart arbete
Image

Linda Forss är en sann samhällsbyggare. Hon är uppvuxen på sin morfars lanthandel vid Åreskutans fot. Där fick hon tidigt en tillämpad och begriplig skolning i det livsviktiga samspelet mellan människan och företaget, lokalsamhället och omvärlden. Hon utbildade sig till civilingenjör inom miljöteknik som ett led i henne mission att bidra till ett hållbart samhällsbygge.

Hur kan getkunskap från Kallbygden påverka hållbarhet i Sydafrika. Hur kan genuskunskap från Sydafrika påverka hållbarhet i Kallbygden? Hur kan oväntad koskit i Såå bli avgörande för människa miljö och kunskapsutveckling? Hur kan ett bygdespel skapa en by som håller ekonomiskt, ekologiskt och socialt?

Med sin breda teoretiska kunskap och rika praktiska erfarenhet skräddarsyr hon föreläsningar kring hållbarhet, entreprenörskap, verksamhetsutveckling, förändringsarbete och samhällsbyggande så att de passar målgruppen.
NAMN PÅ FÖRELÄSNING
  • Fett slitigt hållbart arbete

ÄMNEN
  • Hållbarhet
  • Entreprenörskap
  • Verksamhetsutveckling

PRIS
  • 45 min 6.000:-
  • 2-3 tim 10.000:-
    eller enligt offert
  • Priset avser genomförande i Åredalen


Skriv ut