Jerker Bexelius

Angela Monroe

TalareJerker BexeliusDags för andra perspektiv!Jerker Bexelius är sedan 2010 verksamhetschef för den samiska stiftelsen Gaaltije. I sin roll som åejvie ses han av många som en samisk företrädare med svar på samhällets alla frågor om samer, samisk kultur och samhällsutveckling. Jerker har nyligen ansvarat för arbetet med samiska perspektiv i Region Jämtland-Härjedalens utvecklingsstrategi och fokuserar just nu på sin och Gaaltijes stora vision – att etablera ett samiskt museum i sydsamiskt område. Kanske är Åre platsen? 2019 blev Jerker utsedd till årets Gregorius, ett pris till en person ”som med föredömligt engagemang utvecklat en idé, företeelse, process eller dylikt som … Read More