Jerker Bexelius

Angela Monroe

Jerker Bexelius

Dags för andra perspektiv!
Image

Jerker Bexelius är sedan 2010 verksamhetschef för den samiska stiftelsen Gaaltije. I sin roll som åejvie ses han av många som en samisk företrädare med svar på samhällets alla frågor om samer, samisk kultur och samhällsutveckling. Jerker har nyligen ansvarat för arbetet med samiska perspektiv i Region Jämtland-Härjedalens utvecklingsstrategi och fokuserar just nu på sin och Gaaltijes stora vision – att etablera ett samiskt museum i sydsamiskt område. Kanske är Åre platsen?

2019 blev Jerker utsedd till årets Gregorius, ett pris till en person ”som med föredömligt engagemang utvecklat en idé, företeelse, process eller dylikt som positivt påverkat länets profil – en koppling mellan den historiska och kulturella grunden samt nutidens och framtidens miljö”.

Jerker Bexelius vill gärna få dig att fundera på dina perspektiv och samhällets värderingar. Han anpassar sin föreläsning efter era behov men talar gärna om Åredalens samiska historia, samisk samhälls- och näringsutveckling eller samhällets koloniala strukturer. Oavsett ämne så kommer du efter föreläsningen att ha ökat din kunskap och förhoppningsvis ha nya perspektiv på tillvaron!

Image


NAMN PÅ FÖRELÄSNING
  • Dags för andra perspektiv! (sv, en)

ÄMNEN
  • Samisk historia i Åredalen
  • Näringsutveckling
  • Samhällsutveckling

PRIS
  • 45 min 6.000:-
  • 2-3 tim 10.000:-
    eller enligt offert
  • Priset avser genomförande i Åredalen


Skriv ut