Erik Malm

Angela Monroe

TalareErik MAlmUtveckla ditt team, ta ditt företag till nästa nivåErik Malm startade upp Frösökompaniet för att kunna uppfylla drömmen att stötta företag och dess nyckelpersoner att komma till nivå genom tydligare ledarskap och smartare strategier. Kundstocken är bred med allt från några av Nordens största börsbolags ledningsgrupper till små- och medelstora företag som vill jobba med sitt ledarskap i tillväxt- och förändringsfaser. Erik kommer från det privata näringslivet och har unik erfarenhet och kunskap från stora och genomgripande tillväxtfaser till absoluta motsatsen och har gjort detta i några av våra absolut största och mest framgångsrika företag. Det unika enligt många … Read More