Effie Kourlos

Angela Monroe

Effie Kourlos

Arbetsrätt ger arbetsro
Image

Effie Kourlos är jurist och arbetar sedan flera år enbart med arbetsrättsliga frågor på uppdrag av såväl företag som privatpersoner. Effie driver idag den egna arbetsrättsliga byrån, Arbetsrättsjuristerna i Norr, med bas i Åre/Östersund, men är verksam i hela Sverige och har dessförinnan en bakgrund från några av Stockholms mer välkända advokatbyråer.

Effie är en erfaren föreläsare och håller ofta kurser inom olika arbetsrättsliga områden. Kurserna/föreläsningarna skräddarsys för att passa uppdragsgivarens verksamhet/bransch och speciella önskemål och kan omfatta ett eller flera ämnen. Gällande regler varvas med domstolarnas senaste praxis och utrymme för deltagarna att ta upp sina frågor och funderingar.

Arbetsrätten är en viktig och levande del av alla företags verksamhet. Reglerna att förhålla sig till är många och misstag från en arbetsgivares sida kan bli kostsamma. Arbetsrättsliga kurser/föreläsningar brukar vara mycket uppskattade och upplevas som givande och utvecklande för såväl HR-personer som egna företagare och andra funktioner med personalansvar.

Effie behandlar ämnen som exempelvis anställningsförhållandet (anställningsformer, lojalitetsplikt, sekretess m.m.), anställningsavtal, uppsägningar på grund av arbetsbrist och/eller personliga skäl, omorganisationer (neddragningar, övergång av verksamhet), arbetsmiljöfrågor m.m.
NAMN PÅ FÖRELÄSNING
 • Arbetsrätt ger arbetsro (sv, en)

ÄMNEN
 • Arbetsrätt
 • Anställningsförhållanden
 • Avtal
 • Uppsägningar
 • Omorganisation
 • Arbetsmiljöfrågor

PRIS
 • 45 min 6.000:-
 • 2-3 tim 10.000:-
  eller enligt offert
 • Priset avser genomförande i Åredalen


Skriv ut